Onze | Werkwijze

Elke ontwikkeling staat of valt bij het op een goede verantwoorde manier inspelen op de locatie en de omgeving, in combinatie met de vraag vanuit de woningmarkt. Wij “luisteren” naar de locatie om samen in onze woonateliers de juiste beslissingen te kunnen nemen op het gebied van stedenbouw, architectuur en doelgroepen.
Een project is voor ons pas geslaagd als betrokken partijen zich zowel vooraf kunnen vinden in de geformuleerde uitgangspunten als achteraf enthousiast zijn over het bereikte eindresultaat.

Duurzaamheid | FleXXEnergy

Vanaf de ideevorming van een bouwplan of woonconcept staat duurzaamheid centraal. Bij de stedenbouwkundige opzet, de bouwtechniek, de installaties maar zeker ook bij de inpassing in de natuurlijke context. Toekomstige bewoners kunnen onder begeleiding van onze energieadviseur hun eigen woning opplussen naar “nul-op-meter”. Ter bevordering van de biodiversiteit in de woonomgeving wordt veel aandacht besteed aan natuurinclusief bouwen.
Met het project The Village is Brabants Wonen één van de voorlopers op het gebied van gasloos bouwen bij hoogbouw. Het concept FlexxHouse speelt in op de nieuwe vraag naar compact, comfortabel en energieneutraal leven. Een circulaire leefruimte voorzien van een materialenpaspoort.