De Berkt

locatie: VELDHOVEN, OERLE aantal woningen: 200 status: Gerealiseerd

De Berkt is een landelijk voorbeeldproject van omgekeerde integratie met verstandelijk gehandicapten, Severinus Veldhoven. Er is een grote sociale cohesie door interactie met verschillende bewoners in de buurt.

Er onstaat harmonie in het straatbeeld, diverse woningtypen hebben gemeenschappelijke stijlkenmerken. De woningen waren vrij indeelbaar. De Berkt is een plek waar men nostalgisch woont in het groen met extra aandacht voor ontmoeten in de openbare ruimte: groen, spelen, parkeren en veiligheid. 

Een mix van verschillende woningen: vrijstaand, vrijstaand-geschakeld, tweekappers en bungalows. 
Doelgroep: gezinnen, (door)starters, senioren, verstandelijk gehandicapten. 

architect: VAN AKEN ARCHITECTEN bouwbedrijf: BMV