24 februari 2021

Vlag in top voor hoogste punt The Village!

Aan de rotonde bij De Hertgang en Meerhovendreef tekenen de contouren zich af van de  karakteristieke woongebouwen van het project The Village. Deze statige entree wordt terecht bestempeld als “De Poort van Veldhoven- Noord”. Afgelopen week bezocht wethouder de heer Ad van den Oever het project ter ere van het bereiken van het hoogste punt.

Historie

In 2007 zijn de eerste plannen gemaakt onder de naam Entrada. Daarvan zijn in de eerste fase door Brabants Wonen 42 starterswoningen gerealiseerd aan de overzijde van de straat. De ontwikkeling met dure vrije sector appartementen op deze locatie is gedurende langere tijd on hold gezet in verband met de crisis in 2008. “Enkele jaren geleden hebben we in nauwe samenwerking met de gemeente Veldhoven de tweede fase weer nieuw leven in geblazen onder de naam The Village”, aldus Paul Sanders van projectontwikkelaar Brabants Wonen. “De uitgangspunten van de locatie zijn aangepast aan de vraag vanuit de huidige woningmarkt: de vraag naar comfortabel, betaalbaar en duurzaam wonen. Het eerste bouwplan was een meer gesloten wand met appartementen naar de rotonde, ondergronds parkeren en in de dure sector. In de nieuwe opzet is gekozen voor bouwen in de lengterichting zodat er meer licht en lucht en transparantie van en naar de achterliggende woonwijk ontstond”. 

Architectuur

Als uitgangspunt is door architectencombinatie OAO/Kovos uit Eindhoven het thema “etagehuis” gekozen. Met de uitstraling van statige elegante woongebouwen voorzien van een zadeldak als uitnodigend gebaar naar het achterliggende woongebied. De vijf etagehuizen draperen zich op natuurlijke wijze in een halve circel rondom de rotonde. De gebouwen zijn 5 bouwlagen hoog met aan weerszijde van de Hertgang een accent naar 7 bouwlagen. Het bijzondere aan de accenten is dat ze worden uitgevoerd als tweekappers met dakterras op de 5e en 6e verdieping. De traditionele baksteenarchitectuur wordt verbijzonderd door het aanbrengen van speciale metselverbanden.

Artikel gaat door onder afbeelding.

BW VHV weekblad 24feb213

Omgevingsdialoog

Er zijn meerdere inloopavonden georganiseerd door Brabants Wonen. Enerzijds om de opzet van het bouwplan toe te lichten aan de hand van artist impressions en maquettes; anderzijds voor aanvang van de bouw met tekeningen over de inrichting van de bouwplaats en het transport waarbij de veiligheid en het beperken van overlast voor de centraal voor de omgeving centraal stond. De wethouders de heren van de Looij en van den Oever hebben nog een rondwandeling gemaakt in de buurt met omwonenden om de laatste zorgpunten weg te nemen.  

Bouwplan

De gasloze appartementen voorzien van warmtepompen en pv-panelen worden gebouwd door Bouwbedrijf Th. Van Kasteren uit Veldhoven. Door een goede logistieke planning ligt de bouw ondanks de coronacrisis nog enkele maanden voor op schema. Oplevering van gebouw 1 en 2 staat gepland voor medio 2021 en de overige gebouwen volgen dan aan het einde van het jaar. De appartementen zullen worden verhuurd in opdracht van Syntrus Achmea. Inschrijven is mogelijk via  www.hureninthevillage.nl . De gemeenschappelijke parkeerplaatsen worden voorzien van 6 elektrische laadpalen voor het laden van elektrische auto’s, de HOV lijn stopt voor de deur, en er is voldoende ruimte voor het stallen van fietsen in afsluitbare ruimtes in het gebouw. De gebouwen zijn te gast in het omliggende groen. De met hagen en bomen ingerichte privé buitenruimte rondom de gebouwen loopt naadloos over in de openbare ruimte van de gemeente op basis van een gezamenlijk opgesteld inrichtingsplan. Prominent onderdeel van dit inrichtingsplan is de realisatie van een grote wadi in het groen voor de opvang van regenwater in de vorm van oppervlaktewater.

Samenwerking 

“The Village is een duurzaam project dat tot stand is gekomen in goed onderling overleg tussen de gemeente en marktpartijen, aldus Paul Sanders. “Een schoolvoorbeeld van eendrachtige samenwerking en “schouder-aan-schouder” staan waardoor we in de regio brainport in staat zijn om gezamenlijk deze kwalitatief hoogwaardige projecten van de grond te krijgen. The Village is voor mij het bewijs dat een daadkrachtige publiek-private samenwerking voorwaarde is om in een overspannen woningmarkt onder wisselende omstandigheden  zorgvuldig en adequaat te kunnen acteren. Met deze 94 unieke duurzame huurappartementen leveren we een bijdrage aan het vervullen van woonwensen vanuit de Veldhovense bevolking. Inmiddels zijn we met de partners van Vastgoedhuys De Koraal en gemeenten en woningcorporaties uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) druk doende om dit soort hoogwaardige projecten ook met innovatieve prefabbouw te realiseren onder het concept FlexxHouse. Laat The Village een voorbeeld zijn als werkwijze om samen de woningbouw te versnellen en gezamenlijk op te trekken om verder invulling te geven aan de afspraken die gemaakt zijn met de minister hierover in de woondeal”.