Flexx | Living

FlexxLiving logo
FlexxHouse logo
FlexxBoxx logo
Wonen is allang niet meer alleen een dak boven je hoofd. Een woning is een leefruimte waar mensen kunnen wonen, werken, ontspannen en zichzelf kunnen zijn. FlexxLiving is het woonconcept van Brabants Wonen waarbij inspraak en maatwerk voor toekomstige bewoners centraal staan. In woonateliers worden uitgangspunten geformuleerd als basis voor de verdere planuitwerking. Elke koper zit vervolgens met de architect aan tafel om invulling te geven aan zijn of haar eigen woonwensen.
FlexxLiving is daarmee de aanvulling op of het alternatief voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De toekomstige bewoners hebben veel keuzevrijheid met betrekking tot de indeling en afwerking van de woningen. Met professionele begeleiding vanuit Brabants Wonen worden zij het gehele proces van initiatief tot realisatie ontzorgt. Veel aandacht wordt besteed aan de beeld-kwaliteit en de beleving van leefruimtes in een duurzame woonomgeving. FlexxLiving: your life, your style!
Ontwikkelen van projecten voor eigen rekening en risico
Toekomstbestendige woon- en werkmilieu’s realiseren
Samenwerken met een vast en professioneel team, alle disciplines onder één dak
Maatschappelijk draagvlak
Leveren van maatwerk afgestemd op doelgroep en locatie
Ruimte geven aan spraakmakende architectuur met efficiënte woningplattegronden
Energiezuinig BENG / NOM
Duurzame en comfortabele woningen en geboouwen in natuurlijk, stedelijke en sociale context
Oog voor de wereld om ons heen

*Gasloze woningen en gebouwen, vanuit basispakket is het mogelijk door koper naar eigen wens op te plussen onder begeleiding van milieu-adviseur